ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
poo
อายุ
:
579 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
"จงแสวงหาแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า"
รูปภาพ
: