ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pla
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ปลา ค๊า อยาก เป็น สมาชิก ด้วย แค่ นี้ ละ-.-
รูปภาพ
: