ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อนุชนเขต3
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับ
รูปภาพ
: