ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเจ้า ทุกๆคน
รูปภาพ
: