ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
NongEmmy
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
NongEmmy เป็นคริสเตียนน่านโบสประสิทธิพรครับ
รูปภาพ
: