ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอร์
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
เพื่อพระคริสตื
รูปภาพ
: