ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ธีน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีค่ะ!!
รูปภาพ
: