ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทัช
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
http://dooneesi.com/
รูปภาพ
: