ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้า
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีเจ้า
รูปภาพ
: