ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใบตอง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสงคราม
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
เด็กใจสมานแม่กลองครับ
รูปภาพ
: