ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sam
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
Hello
รูปภาพ
: