ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาหมี่
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
jesus love you
รูปภาพ
: