ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หญิง
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือแสงสว่างและความรอด
รูปภาพ
: