ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปูนา
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะทุกคน
รูปภาพ
: