ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดุ๋ย
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
PRAJAK WONGRAT
รูปภาพ
: