ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป้อม
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: