ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต้ย
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
bless to you
รูปภาพ
: