ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tey+pim
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
เราคือครอบครัวเดียวกัน
รูปภาพ
: