ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yack
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ข้าพเจ้าต้องการคุยกะคนที่รักพระเจ้าเท่านั้น
รูปภาพ
: