ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือแสงสว่างของเรา
รูปภาพ
: