ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก๋
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือทุกสิ่ง
รูปภาพ
: