ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอร์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God ทำได้ทุกอย่าง
รูปภาพ
: