ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรทุกท่านนะค่ะ
รูปภาพ
: