ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตอน,ป็อบ
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อตอนครับอยู่บ้านธรรมจาริก
รูปภาพ
: