ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Puay
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
คนไทยหัวใจพระคริสต์
รูปภาพ
: