ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักพระเยซู
รูปภาพ
: