ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิกส์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ นิกส์ครับ
รูปภาพ
: