ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้ว
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
kaew ศาลาธรรมยี่กงษี่
รูปภาพ
: