ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jam
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ไม่ว่าอยูาแห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
รูปภาพ
: