ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอมป์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชอบเล่นดนตรี กีฬา และเรียนภาษาต่างประเทศมาก
รูปภาพ
: