ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจน
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนขี้เหงา
รูปภาพ
: