ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ้ย
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
อนุชนพลัดถิ่น
รูปภาพ
: