ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มายด์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระอง์ทรงทำไม่ได้
รูปภาพ
: