ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
้้พระเจ้าอวยพรครับ
รูปภาพ
: