ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แจ๊ค
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นบุตรองค์พระเจ้าไม่ทอดทิ้ง
รูปภาพ
: