ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aey
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่ท่าน
รูปภาพ
: