ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Alis
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากเรียนรู้เรื่งพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ่นค่ะ
รูปภาพ
: