ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
In
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ลูกหลาน คจ.สืบฯ
รูปภาพ
: