ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ม
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ชาลู ชาโลม
รูปภาพ
: