ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ฟ
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
My name's Gift
รูปภาพ
: