ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Dek...pee
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
sa wad dee ka took took kon
รูปภาพ
: