ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jaja
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
O LORD,you will keep us safe
รูปภาพ
: