ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Meej
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
1234567890
รูปภาพ
: