ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต๊อบ
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีบางกอก
รูปภาพ
: