ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตอน,ป็อบ
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
God love you and me
รูปภาพ
: