ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก่ง
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้อง
รูปภาพ
: