ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pea
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ติดตามได้ที่ http://voiceoftrust.7sda.com
รูปภาพ
: