ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชอบเลี้ยงสุนัข
รูปภาพ
: