ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pla
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
God love me and I love Him also
รูปภาพ
: