ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โจ้
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
diplomaticstudies
รูปภาพ
: